TV& VIDEO

Cồn Sơn

Người phụ nữ miền Tây chuyên lái thuyền đưa đón học sinh đi học miễn phí

Người phụ nữ miền Tây chuyên lái thuyền đưa đón học sinh đi học miễn phí

VTV.vn - Đã hơn 10 năm nay, chị Tô Hoàng Dịch Thủy đã dùng thuyền riêng đưa đón học sinh đi học miễn phí.