TV& VIDEO

Công chúa Thái Lan

Thủ tướng hội kiến Công chúa Thái Lan

Thủ tướng hội kiến Công chúa Thái Lan

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân đã gặp Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn, đại diện cho Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan, tại Cung điện Hoàng gia.