TV& VIDEO

công cụ của Google

Google thêm biểu tượng cảm xúc

Google thêm biểu tượng cảm xúc

VTV.vn - Người dùng Google, đặc biệt là nữ giới, đã có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc, khi dùng các công cụ của Google.