TV& VIDEO

công cụ hỗ trợ

Tính tất yếu và lợi ích khi có thêm thị trường chứng khoán phái sinh

Tính tất yếu và lợi ích khi có thêm thị trường chứng khoán phái sinh

VTV.vn - Chứng khoán phái sinh cung cấp công cụ hỗ trợ rủi ro khi sở hữu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ; thu hút dòng vốn chất lượng cao; hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính...