TV& VIDEO

cộng điểm ưu tiên

Xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên xét tuyển đại học

Xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên xét tuyển đại học

VTV.vn - Tại Hội nghị tổng kết giáo dục đại học vừa diễn ra ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét điều chỉnh cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào Đại học.