TV& VIDEO

công điện

Đảm bảo an toàn hồ chứa trong mưa lũ

Đảm bảo an toàn hồ chứa trong mưa lũ

VTV.vn - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai vừa có công điện đề nghị đảm bảo an toàn hồ chứa trong mưa lũ.