công điện

Đảm bảo an toàn hồ chứa trong mưa lũ

Đảm bảo an toàn hồ chứa trong mưa lũ

VTV.vn - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai vừa có công điện đề nghị đảm bảo an toàn hồ chứa trong mưa lũ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive