TV& VIDEO

Công đoàn Việt Nam

Quá trình 88 năm phát triển của đất nước đều có dấu ấn của Công đoàn Việt Nam

Quá trình 88 năm phát triển của đất nước đều có dấu ấn của Công đoàn Việt Nam

VTV.vn - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quá trình 88 năm phát triển của đất nước đều có dấu ấn của Công đoàn Việt Nam.