TV& VIDEO

Công đoàn Việt Nam

291 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần V

291 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần V

VTV.vn - Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 4/4.