TV& VIDEO

công đoàn

“Công đoàn các cấp phải tăng cường phổ biến pháp luật cho đoàn viên”

“Công đoàn các cấp phải tăng cường phổ biến pháp luật cho đoàn viên”

VTV.vn - Công đoàn các cấp phải tăng cường phổ biến pháp luật cho các đoàn viên và giám sát kiểm tra việc thực hiện kết luận cũng như các cam kết của Thủ tướng đối với công nhân.