TV& VIDEO

cộng đồng doanh nghiệp

Khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam VBF 2016

Khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam VBF 2016

VTV.vn - Sáng 5/12 vừa diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam VBF 2016. Đây là dịp để Chính phủ lắng nghe ý kiến cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.