TV& VIDEO

cộng đồng người Việt Nam

Chủ tịch nước: “Kiều bào ta ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời”

Chủ tịch nước: “Kiều bào ta ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời”

VTV.vn - "Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời. Tổ quốc luôn chào đón những người con thân yêu trở về đất mẹ...".