TV& VIDEO

cộng đồng người Việt tại Pháp

Khai trương cổng thông tin kết nối cộng đồng người Việt tại Pháp

Khai trương cổng thông tin kết nối cộng đồng người Việt tại Pháp

VTV.vn - Foyer Vietnam (Ngôi nhà Việt Nam) tại Paris vừa chính thức khai trương cổng thông tin điện tử tại địa chỉ foyer-vietnam.org.