Cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam có nhiều đóng góp vào sự phát triển Cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam có nhiều đóng góp vào sự phát triển Cộng đồng Pháp ngữ

VTV.vn - Kể từ khi gia nhập Cộng đồng Pháp ngữ vào năm 1970, Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng thông qua các hoạt động, dự án trên nhiều lĩnh vực.