TV& VIDEO

Cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế qua chuyến công tác của Chủ tịch nước

Việt Nam thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế qua chuyến công tác của Chủ tịch nước

VTV.vn - Chuyến công tác của Chủ tịch nước đã làm sâu sắc hơn những mối quan hệ với bạn bè truyền thống và khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.