cộng đồng xã hội

"Nhà tạm lánh an toàn" - Địa chỉ tin cậy của cộng đồng

"Nhà tạm lánh an toàn" - Địa chỉ tin cậy của cộng đồng

VTV.vn -Trong kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, Quảng Nam đưa vào sử dụng mô hình địa chỉ tin cậy "nhà tạm lánh" tại cộng đồng".