TV& VIDEO

cộng đồng xã hội

Hà Nội: 500 cán bộ, nhân viên Viện huyết học đăng ký hiến tạng

Hà Nội: 500 cán bộ, nhân viên Viện huyết học đăng ký hiến tạng

VTV.vn - Với mục đích cứu người cao cả, 500 công chức, viên chức của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vừa đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não.