TV& VIDEO

cổng giao tiếp

EVN cung cấp trực tuyến 100% các dịch vụ điện năng

EVN cung cấp trực tuyến 100% các dịch vụ điện năng

VTV.vn - EVN sẽ triển khai cung cấp trực tuyến 100% các dịch vụ điện năng qua website Chăm sóc Khách hàng của 5 Tổng Công ty Điện lực trong tháng 12.