TV& VIDEO

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Trung Quốc coi trọng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Trung Quốc coi trọng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang khẳng định Trung Quốc rất coi trọng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.