TV& VIDEO

cộng hòa

Nga quyết định xóa 90% nợ cho Cuba

Nga quyết định xóa 90% nợ cho Cuba

Thượng viện Nga vừa phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ về giải quyết nợ của Cộng hòa Cuba với Nga theo các khoản tín dụng được cung cấp từ thời Liên Xô trước đây.