TV& VIDEO

công khai minh bạch

Kết quả rà soát hồ sơ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư

Kết quả rà soát hồ sơ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư

VTV.vn - Chỉ có 53 ứng viên đủ điều kiện, 41 ứng viên không đủ điều kiện, trong đó có một số ứng viên tự xin rút hồ sơ.