TV& VIDEO

công nghệ Hyperloop

Vỏ tàu siêu tốc Hyperloop được bọc bằng… Vibranium

Vỏ tàu siêu tốc Hyperloop được bọc bằng… Vibranium

VTV.vn - Thật khó tin khi vật liệu tạo nên khiên của Captain America và bộ giáp bất khả xâm phạm của Black Panther xuất hiện ở lớp vỏ của tàu siêu tốc Hyperloop ngoài đời thực.