TV& VIDEO

công nghệ tàng hình

Australia tiếp nhận chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Australia tiếp nhận chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

VTV.vn - Hai chiến đấu cơ F-35 hiện đại sở hữu công nghệ tàng hình của Mỹ đã lần đầu tiên được chuyển tới Australia.