TV& VIDEO

công nghệ thu phí không dừng

Còn 13 dự án BOT chưa lắp thu phí không dừng

Còn 13 dự án BOT chưa lắp thu phí không dừng

VTV.vn - Hiện còn 13 dự án BOT chưa lắp thu phí không dừng, trong khi theo chỉ đạo của Chính phủ, việc này phải hoàn thành trước ngày 30/6.