TV& VIDEO

công nghiệp âm nhạc

Dịch vụ nhạc trực tuyến thay đổi thói quen tiếp nhận âm nhạc

Dịch vụ nhạc trực tuyến thay đổi thói quen tiếp nhận âm nhạc

VTV.vn - Sự xuất hiện của các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến đang làm thay đổi thói quen tiếp nhận âm nhạc của mọi người.