TV& VIDEO

công nghiệp chế biến chế tạo

Tổng cục Thống kê: Khả quan mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay

Tổng cục Thống kê: Khả quan mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay

VTV.vn - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm nay ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước.