TV& VIDEO

công nghiệp chế biến chế tạo

GDP tăng 6,81%, vượt mục tiêu đề ra

GDP tăng 6,81%, vượt mục tiêu đề ra

VTV.vn - Tổng sản phẩm trong nước năm nay ước tăng tới 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội phê duyệt và là mức tăng cao nhất của giai đoạn 2011 - 2017.