TV& VIDEO

công nghiệp hóa

Việt Nam tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao Liên Hợp Quốc

Việt Nam tham dự Diễn đàn chính trị cấp cao Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững đang diễn ra tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ.