Công nghiệp quốc phòng

Cổ phiếu ngành quốc phòng tăng kỷ lục

Cổ phiếu ngành quốc phòng tăng kỷ lục

VTV.vn - Cổ phiếu của 3 nhà thầu quốc phòng Raytheon, Lockheed Martin và General Dynamics có mức tăng ấn tượng nhất, từ 0,6 đến 2% sau các thỏa thuận giữa Mỹ và Saudi Arabia.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive