TV& VIDEO

Công nghiệp quốc phòng

Thủ tướng: Cần đổi mới cách thức phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Thủ tướng: Cần đổi mới cách thức phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần đổi mới tư duy, giải pháp và cách thức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.