công nghiệp sáng tạo

Cách mạng hóa công nghiệp giải trí tại Saudi Arabia

Cách mạng hóa công nghiệp giải trí tại Saudi Arabia

VTV.vn - Việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim hay cho phép tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí là một trong những động lực hiện đại hóa đất nước của Thái tử Saudi Arabia.