TV& VIDEO

công nhân môi trường

Giải thưởng “Cây chổi vàng” tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường

Giải thưởng “Cây chổi vàng” tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường

VTV.vn - Cống hiến âm thầm của những công nhân vệ sinh môi trường là cảm hứng cho ra đời giải thưởng "Cây chổi vàng".