TV& VIDEO

công nhân viên

Bộ Công an họp khẩn triển khai phòng, chống bệnh dịch Ebola

Bộ Công an họp khẩn triển khai phòng, chống bệnh dịch Ebola

Sáng nay (11/8), Bộ Công an đã tổ chức họp khẩn trực tuyến với tất cả các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng và Công an các tỉnh, Thành phố cả nước nhằm triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm này.