TV& VIDEO

công nhân

Lương không đủ sống, công nhân phải làm thêm giờ

Lương không đủ sống, công nhân phải làm thêm giờ

VTV.vn - Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn, muốn đủ sống, hầu hết công nhân ở các khu công nghiệp phải nhận làm thêm giờ.