công nhân

Gia tăng công nhân nữ trở về nông thôn

Gia tăng công nhân nữ trở về nông thôn

VTV.vn - Theo thống kê, khoảng 30% lao động nữ ở cách nhà máy trên 10km bỏ việc khi sinh con và hơn 80% lao động nữ ở cách nhà máy trên 50km sẽ bỏ việc khi con của họ vào cấp 2.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive