TV& VIDEO

Công nương Kate

Công nương Kate lên tiếng về trẻ em sử dụng mạng xã hội

Công nương Kate lên tiếng về trẻ em sử dụng mạng xã hội

VTV.vn - “Học sinh tiểu học cũng có thể nghiện mạng xã hội”. Đây là cảnh báo mà Công nương Kate của nước Anh đã chỉ ra trong chuyến thăm một trường học vào ngày 10/1.