TV& VIDEO

công tác đào tạo

Yêu cầu thu hồi 760 triệu đồng chi sai ở Trung tâm Y tế Đắk Đoa (Gia Lai)

Yêu cầu thu hồi 760 triệu đồng chi sai ở Trung tâm Y tế Đắk Đoa (Gia Lai)

VTV.vn - UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc xử lý, thu hồi 760 triệu đồng sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa.