công tác đào tạo

Bế giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt

Bế giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt

VTV.vn - Trong 7 tuần học tập, 20 học viên của lớp học đã hoàn thành 30 chuyên đề, 8 buổi thảo luận và đi tìm hiểu thực tế tại nhiều địa phương đơn vị.