TV& VIDEO

công tác Đoàn

Thanh niên VTV hào hứng sáng tạo cùng "VTV Mởn"

Thanh niên VTV hào hứng sáng tạo cùng "VTV Mởn"

VTV.vn - Với tên gọi "VTV Mởn", cuộc thi video clip do Ban Chấp hành Đoàn Đài THVN tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thanh niên VTV.