TV& VIDEO

công tác đối ngoại

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

VTV.vn - Đó là tinh thần định hướng chung để từ đó các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.