TV& VIDEO

công tác nội chính

Ban Nội chính TW phối hợp với Đài THVN, báo Nhân Dân tuyên truyền phòng chống tham nhũng

Ban Nội chính TW phối hợp với Đài THVN, báo Nhân Dân tuyên truyền phòng chống tham nhũng

VTV.vn-Chiều nay (22/6) đã diễn ra lễ ký quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính TW với Đài THVN, báo Nhân Dân về tuyên truyền công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.