TV& VIDEO

công tác phòng chống tham nhũng

Bộ Công an tổng kết công tác phòng chống tham nhũng

Bộ Công an tổng kết công tác phòng chống tham nhũng

VTV.vn - Hôm nay (6/2), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.