TV& VIDEO

công tác thông tin đối ngoại

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

VTV.vn - Sáng 22/6, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015.