TV& VIDEO

cống thoát nước

Hàng chục miệng cống rình rập mùa mưa bão tại Bình Phước

Hàng chục miệng cống rình rập mùa mưa bão tại Bình Phước

VTV.vn - Hàng chục cống thoát nước lộ thiên tạo thành những cái bẫy nguy hiểm cho người dân tại thị xã Phước Long, Bình Phước.