TV& VIDEO

cổng thông tin điện tử

Đưa vào sử dụng thiết bị theo dõi các báo điện tử gỡ bài, sửa bài

Đưa vào sử dụng thiết bị theo dõi các báo điện tử gỡ bài, sửa bài

VTV.vn - Hội Nhà báo Việt Nam sẽ sử dụng các thiết bị để theo dõi, giám sát các báo điện tử gỡ bài hoặc sửa bài.