công tố viên

Mô hình phòng xét xử mới

Mô hình phòng xét xử mới

VTV.vn - Vệc đổi mới hình thức tổ chức phiên tòa theo hướng bố trí lại vị trí chỗ ngồi của bên buộc tội và bên gỡ tội ngang nhau thể hiện sự bình đẳng giữa các bên.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive