TV& VIDEO

Công Trí

NTK Công Trí mở màn Vietnam International Fashion Week 2014

NTK Công Trí mở màn Vietnam International Fashion Week 2014

Tại tuần lễ thời trang quốc tế Vietnam International Fashion Week 2014, NTK Công Trí sẽ là người mở màn cho sự kiện bằng bộ sưu tập hoàn toàn mới.