TV& VIDEO

công trình khoa học

Nỗ lực nghiên cứu khoa học nhi khoa cho trẻ em khởi đầu tốt đẹp hơn

Nỗ lực nghiên cứu khoa học nhi khoa cho trẻ em khởi đầu tốt đẹp hơn

VTV.vn - Trong những năm vừa qua, Mead Johnson Nutrition (MJN) đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực dinh dưỡng nhờ các nghiên cứu khoa học mới có tính đột phá.