TV& VIDEO

công trình nước

Quảng Ngãi: Nguy cơ mất trắng vụ lúa do hạn hán

Quảng Ngãi: Nguy cơ mất trắng vụ lúa do hạn hán

VTV.vn - Nhiều người nông dân ở Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ mất trắng vụ lúa do hạn hán.