TV& VIDEO

công trình thủy điện

Hội thảo “Quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng”

Hội thảo “Quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng”

VTV.vn - Sáng 19/1, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với TP. Đà Nẵng tổ chức hội thảo đối thoại liên tỉnh về “Quản lý lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng".