TV& VIDEO

công trình trọng điểm quốc gia

Hà Nội nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông

Hà Nội nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông

VTV.vn - Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Thành phố Hà Nội là đã hình thành mạng lưới giao thông phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại.