công trình xây dựng sai phép

Tràn lan những công trình xây dựng sai phép

Tràn lan những công trình xây dựng sai phép

VTV.vn - Tại nhiều địa phương trên cả nước có nhiều công trình lớn xây dựng sai phép, vượt số tầng một cách công khai.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive