TV& VIDEO

cổng trời

Ngắm mây ở "Cổng trời" tại Lâm Đồng

Ngắm mây ở "Cổng trời" tại Lâm Đồng

VTV.vn - Trong thời gian qua, nhiều người đã chọn cho mình hành trình đến "Cổng trời" tại Lâm Đồng.