TV& VIDEO

công ty bán hàng đa cấp

DN bán hàng đa cấp phải minh bạch thông tin

DN bán hàng đa cấp phải minh bạch thông tin

VTV.vn -Khi dự thảo Nghị định 42 về bán hàng đa cấp được thực thi, các công ty đa cấp buộc phải minh bạch mạng lưới người tham gia, thông tin về chính sách hoa hồng và tiền thưởng.