TV& VIDEO

công ty bảo hiểm

Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng hướng về mô hình độc quyền

Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng hướng về mô hình độc quyền

VTV.vn - Hơn 90% các thương vụ bancassurance năm nay tính đến thời điểm này đều là phân phối độc quyền.