TV& VIDEO

công ty công nghệ

Trách nhiệm với xã hội của các doanh nghiệp Mỹ

Trách nhiệm với xã hội của các doanh nghiệp Mỹ

VTV.vn - Các cổ đông của các công ty lớn ở Mỹ đang hiểu rằng lợi nhuận tài chính của công ty không thể tách rời trách nhiệm xã hội.