TV& VIDEO

công ty công nghệ

iPhone đã thay đổi thế giới 10 năm qua ra sao?

iPhone đã thay đổi thế giới 10 năm qua ra sao?

VTV.vn - iPhone đã tạo ra một cuộc cách mạng, đưa các công ty công nghệ lên hàng đầu danh sách các tập đoàn đắt giá nhất hành tinh.