TV& VIDEO

công ty đa quốc gia

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC đã khai mạc tại TP.HCM vào sáng 15/9.