Công ty Hoàng Long

Nhà đầu tư có thể kiện Công ty Hoàng Long để đòi lại tiền

Nhà đầu tư có thể kiện Công ty Hoàng Long để đòi lại tiền

VTV.vn - Luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho biết, các nhà đầu tư có thể kiện Công ty Hoàng Long để đòi lại tiền đầu tư.